Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden The Ocean Race The Hague 2023

Artikel 1. Algemeen

 • Afnemer: iedere (rechts)persoon die met TIG Sports B.V. een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
 • TIG Sports: De besloten vennootschap TIG Sports B.V., gevestigd op Valschermkade 30 te Amsterdam en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder kvk nummer
 • CM.com: De besloten vennootschap CM.COM Netherlands B.V., gevestigd op Konijnenberg 30 te Breda en geregistreerd bij de kamer van koophandel kvk nummer 20123808.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen TIG Sports en Afnemer betreffende de koop, verkoop en levering van Guest Experiences;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TIG Sports en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten.

Artikel 2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van TIG Sports zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.2 TIG Sports is gerechtigd de door Afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen Overeenkomst tot stand komt en/of dat de Guest Experience kaarten niet worden toegezonden. De gegevens van Afnemer worden niet gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door TIG Sports en medeorganisatoren van de Ocean Race Den Haag 2023, tenzij Afnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

2.3 TIG Sports reserveert de bestelling van Afnemer op het moment van de aanvraag van Guest Experience kaarten. Afnemer ontvangt een bevestigingsbrief met daarin opgenomen een overzicht van de betreffende reservering.

2.4 De Overeenkomst komt tot stand:

 • Bij online bestelling in webshop: op het moment dat de betaling is ontvangen.
 • Bij bestelling met opdrachtbevestiging (niet online): op het moment dat TIG Sports de bevestiging heeft verstuurd en deze door Afnemer is ondertekend. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging verzendt TIG Sports de

2.5 Na ontvangst van betaling stuurt TIG Sports een ontvangstbrief waarin onder andere staat opgenomen wanneer de Guest Experience kaarten worden toegestuurd aan Afnemer.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW.

3.2 TIG Sports houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de Guest Experience kaarten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft TIG Sports, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Guest Experience kaarten tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat Afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.3 De factuur zoals omschreven staat in artikel 2.4 dient voldaan te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum op het aangegeven rekeningnummer.

3.4 Indien Afnemer met enige betaling in gebreke is, is TIG Sports gerechtigd de (uitvoering van) de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Artikel 4. Gebruik van de toegangskaarten en hospitality kaarten

4.1 Guest Experience kaarten kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Afnemer dient Guest Experience kaarten, ook na het betreden van de Ocean Race Den Haag 2023, op eerste verzoek van TIG Sports te tonen.

4.3 Guest Experience kaarten mogen niet doorverkocht worden. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

4.4 Elke Guest Experience kaart beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van Guest Experience kaarten is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid TIG Sports

5.1 Het verstrekken van informatie met betrekking tot de Ocean Race Den Haag 2023 (bijv. bij afgelasting of stopzetting van de kaartverkoop) behoort tot de verantwoordelijkheid van TIG Sports. Informatieverstrekking vindt in ieder geval plaats middels de officiële website van de Ocean Race Den Haag 2023.

5.2 TIG Sports is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm en met welke oorzaak dan ook, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan de Ocean Race Den Haag 2023 of deelname aan een Guest Experience programma tijdens de Ocean Race Den Haag 2023.

5.3 U betreedt het terrein van de Ocean Race Den Haag 2023 op eigen risico.

5.4 Wanneer de Ocean Race Den Haag 2023 niet doorgaat, om wat voor reden dan ook (“Overmacht”), is TIG Sports bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.

Artikel 6. Slotbepalingen

6.1 In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

6.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de uitvoering van de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Amsterdam.

Verkoopbeleid CM.com

Algemeen

 • CM.com verkoopt of reserveert uitsluitend toegangsbewijzen via internet, telefoon en via balieverkoop in opdracht van (sport-) evenementen organisaties.
 • Dat betekent dat kaartsoorten, prijzen, kortingsregelingen, aantallen kaarten en dergelijke, die beschikbaar zijn voor voorverkoop, reserveren en verkoop niet door CM.com, maar door de organisatoren van de wedstrijden worden vastgesteld.
 • Het evenement bepaalt ook de mogelijkheden: kopen, reserveren of beide.
 • Bij verkoop via internet (of telefoon) kunnen servicekosten en transactiekosten doorberekend worden aan de klant, maar het evenement kan deze kosten ook voor eigen rekening nemen.
 • De transactiekosten worden duidelijk gemaakt in het prijzenoverzicht van de evenementen organisatie en in het betalingsoverzicht dat de klant te zien krijgt alvorens daadwerkelijk tot betaling over te gaan.

Aantal kaarten per klant

De evenementen organisatie kan een limiet instellen aan het aantal kaarten dat per keer of in het totaal besteld of gereserveerd kan worden. Het is verboden de kaarten door te verkopen.

Betaalmethoden

De volgende betaalmethoden staan online tot Afnemer zijn/haar beschikking:

 • iDEAL (ING, Rabobank, SNS bank, Friesland bank, ASN bank, Triodos bank, van Lanschot bankiers en de ABN-Amro bank). Zie voor meer informatie over deze betaalmethodeideal.nl of de website van uw eigen bank.
 • Mastercard
 • Visa
 • Maestro
 • Op factuur betalen via TIG Sports

Bevestiging van uw internetaankoop

 • Direct nadat de aankoop van Afnemer is voltooid en de betaling is afgerond ontvangt Afnemer van Cm.com een bevestigingsmail. De tickets ontvangt Afnemer na ontvangst betaling uiterlijk 6 weken voor het evenement. Afnemer zijn/haar e-ticket is het toegangsbewijs tot het gekozen evenement.
 • Indien de bevestigingsmail vragen bij u oproept, kunt u tijdens openingstijden van de helpdesk van het evenement informatie krijgen.
 • Voor informatie over openingstijden van de kassabalie en helpdesk kunt u terecht op de website van het evenement. Tevens vindt u hier ook contactinformatie.

Annuleringsvoorwaarden

 • Afnemer dient de aankoop of reservering te controleren voor de bevestiging op aantal, datum en prijs.
 • CM.com neemt geen aankopen retour, tenzij anders afgesproken met de wedstrijd organisatie. De voorwaarden van de Ocean Race Den Haag 2023 zijn: bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de Ocean Race Den Haag 2023 niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.

Helpdesk

Op de website van het evenement is aangegeven op welke tijden de helpdesk bereikbaar is om Afnemer te helpen met vragen en onduidelijkheden. Het nummer van de helpdesk is afhankelijk van de afspraken met het evenement en is te vinden op de website van het evenement.

Wettelijk zichttermijn

Wij verkopen via de website van het evenement alleen toegangskaarten die tijdsgebonden zijn. Hierdoor vallen de verkopen niet onder de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.

Privacybeleid

Beveiliging

De verkooppagina voor het evenement is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee de persoonlijke gegevens van Afnemer beschermd worden en onleesbaar zijn terwijl ze over het internet verstuurd worden. CM.com maakt gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Creditcardgegevens

CM.com, noch de evenementen organisatie slaat de creditcard gegevens van Afnemer op. Deze gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden aan de creditcard maatschappijen.

Persoonlijk account

 • Afnemer dient op een verkooppagina een persoonlijk account aan te maken maken, afhankelijk van het evenement dient Afnemer gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het betreffende evenement om een bevestigingsmail van Afnemer zijn/haar aankoop toe te sturen, Afnemer zijn/haar kaarten thuis te sturen of om Afnemer verder te informeren over het betreffende evenement en toekomstige evenementen welke door dezelfde organisator worden georganiseerd. In geen geval zullen de gegevens van Afnemer aan derden worden verstrekt.
 • Wanneer het vermoeden bestaat dat onjuiste gegevens zijn verstrekt kan CM.com de aankoop of reservering van Afnemer blokkeren.
 • CM.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.
 • Afnemer kan opnieuw inloggen op zijn/haar account om de gegevens te wijzigen of te verwijderen en de bestelling te controleren.
 • In het inlogscherm wordt aangegeven wat te doen wanneer Afnemer zijn/haar inlogcode vergeten is.