Huisregels

 

 • Het bezoeken van The Ocean Race The Hague (het terrein) en/of het deelnemen aan een van de activiteiten is geheel op eigen risico. 
 • Het gebruik of in bezit zijn van (soft) drugs op het terrein is niet toegestaan.  
 • U bent verplicht instructies van de organisatie en haar medewerkers op te volgen in en rondom het terrein van The Ocean Race The Hague. 
 • De organisatie behoudt het recht tassen en jassen te inspecteren. Wanneer u besluit niet mee te werken wordt u geen toegangsrecht tot het terrein van The Ocean Race The Hague verleend.  
 • Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden alcoholische consumpties te kopen, accepteren of consumeren. De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.  
 • Ongewenst, vervelend gedrag en/of discriminatie wordt niet geaccepteerd. Op basis van gedrag mag zowel de organisatie, beveiliging als de politie toegang tot het terrein van The Ocean Race The Hague ontzeggen. 
 • De organisatie en haar personeel kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het verliezen en/ of diefstal van eventuele eigendommen van bezoekers. 
 • Schade aan objecten, eigendommen van het evenement of mensen worden teruggevorderd van de bron.  
 • De organisatie en de beveiliging hebben het recht toegang te ontzeggen aan elke bezoeker die beledigende kleding draagt. 
 • De volgende attributen zijn niet toegestaan om mee te nemen op het evenemententerrein: Professionele film, foto of geluidsapperatuur, alcoholische dranken, harddrugs, softdrugs, glas, blikjes, plastic flesjes, (vuur)wapens, gevaarlijke objecten, selfiesticks of drones (zowel op de grond als in de lucht). 
 • Het is verboden om lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.   
 • Op het terrein van The Ocean Race The Hague is roken alleen toegestaan in de openlucht, voor alle overdekte locaties geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor de e-sigaret.  
 • Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Daarbij geldt altijd dat u de poep van uw hond moet opruimen. U bent verplicht een opruimmiddel (zoals een zakje) bij u te hebben als u de hond uitlaat.  
 • Het is verboden om folders, flyers of andere items te distribueren op en rondom het terrein waar het evenement plaats zal gaan vinden. Ook mogen er geen interviews afgenomen worden, onderzoeken gedaan worden of commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemming van de organisatie, al is het voor non-commerciële doeleinden. 
 • Het maken van opnames met een professionele uitrusting en/of professionele geluids uitrusting is niet toegestaan zonder toestemming of uitgegeven accreditatie vanuit de organisatie. 
 • Er worden foto’s, video’s en geluidsopnames gemaakt op het terrein van The Ocean Race The Hague. Door het betreden van het terrein gaat u akkoord met deelname aan deze opnames die eventueel gebruikt kunnen worden voor professionele en commerciele doeleinden of veiligheidsmonitoring.  
 • In situaties waarin de huisregels niet voldoende spreken, bepaalt de organisatie.